Eski Bakan Önay Alpago AKP’nin Şok Kadın Projesini Açıkladı

0
794

Halk TV’de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesinin konuğu olan Devlet eski Bakanı Önay Alpago, ilk kez duyulan gerçekleri açıkladı.Önay Alpago, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclise gönderdiği kadın karşıtı maddeler içeren yasayı ve ıslak imzalı belgeyi ilk kez Halk TV’de duyurdu.

Halk TV’de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesinin konuğu olan Devlet eski Bakanı Önay Alpago, ilk kez duyulan gerçekleri açıkladı. Alpago, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e gönderdiği kadın karşıtı maddeler içeren yasayı ve ıslak imzalı belgeyi ilk kez Halk TV’de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ocak 2019 tarihinde, Meclis Başkanlığı’na dikkat çeken bir talepte bulundu.

İslam Konferansı Örgütü Kadının İlerlemesi Teşkilatı’nın tüzüğünün Meclis tarafından onaylanmasını isteyen Erdoğan, kanunun hükümlerini onaylandıktan sonra kendisinin yürüteceğini not düştü.

Teklif, Erdoğan’ın imzasıyla Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a sunuldu.

Erdoğan Meclis onayına sunduğu tüzüğe bir de “çekince” notu ekledi. Erdoğan’ın çekince notu Anayasa’nın 90. maddesi oldu.

Madde şu ifadeleri içeriyor:

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Ancak AKP bu düzenlemeye 2004 yılında şu eki yaptı: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Yani AKP’nin önerdiği düzenlemelerin AYM’ye götürülmesi tehlikesi ortadan kaldırılmak istendi. Şimdi bu maddeye dayanılarak Anayasası’nda laiklik ilkesi bulunan Türkiye’de, İslam Konferansı Örgütü Kadının İlerlemesi Teşkilatı’nın tüzüğü Meclis tarafından onaylanmak isteniyor.

PEKİ TÜZÜKTE HANGİ MADDELER YER ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylanmasını istediği  İslam Konferansı Örgütü Kadının İlerlemesi Teşkilatı’nın tüzüğü, verilen kanun teklifi ekinde madde madde yer alıyor.

Gerici ifadelerle bezeli tüzükte, “Kadınların erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirilmesi”, kadınların İslami değerlere uygun şekilde eğitim, öğretim alması gibi ifadeler yer alıyor.

Anayasaya açıkça aykırı olan bu hükümlerin Meclis gündemine getirilmesi büyük tepki çekti.

İİT’NİN KADIN DANIŞMANI KONSEYİ BAŞKANI ERDOĞAN’IN KIZI

Yine İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı (İİT) bir diğer kadın çalışması olan “Kadın Danışma Konseyi Başkanlığı” görevini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak yapıyor.

İİT tarafından 2018’in Aralık ayında “kadının sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle” yönetiminde yine Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yer aldığı KADEM’e “Kadın Başarı Ödülü”ü verilmişti.

Yani Erdoğan’ın bir kızı, kardeşinin yönetiminde yer aldığı örgüte ödül vermişti.

*****

Önay Alpago, Türkiye’nin de yer aldığı İslam Konferansı Örgütlülüğünde hazırlanan tüzüğe dikkat çekti. “Bu tüzükte Türkiye’nin de imzası var” diyen Alpago, tüzükte kadının haklarını silen maddeleri okudu.

Teşkilatın amaçları arasında “kadınların aile ve toplu içindeki görevlerinin ifası için” kısmında da tepki çeken detayları açıklayan Alpago, bu maddeleri 15 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu içerik yasalaşsın” talimatıyla Meclise gönderdiğini söyledi.

https://www.youtube.com/watch?v=h8gsNCc0EcY

CEVAP VER

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.